เต่าหับ/South Asian Box Turtle (Cuora amboinensis)

สิ่งที่น่าสนใจ :

เป็นเต่ามีขนาดค่อนข้างเล็ก กระดองบนสีดำ หรือมีสีน้ำตาลปนบ้าง กระดองล่างสีขาวอมเหลือง หรืออมเขียว ผิวหนังเป็นสีขาวแต่แขนขามีสีเทา หัวด้านบนเป็นสีดำและมีเส้นสีเหลืองผ่านจากจมูกไปที่คอ ผ่านตอนบนของนัยน์ตา และผ่านขอบปากบน ที่ปากล่าง คอ ตา หู มีสีนวลเหลือง ที่กระดองล่างแบ่งกลางออกเป็นสองส่วน ปิดได้ทั้งด้านหน้าและหลัง

ถิ่นอาศัย :

พบในอินเดีย อินโดจีน มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สำหรับประเทศไทยพบมากแถวภาคกลางและภาคใต้

อาหาร :

เต่าหับกินพืช ผัก ผลไม้ ปลา หอย ปู กุ้ง

พฤติกรรม :

ชอบอยู่ตามห้วย หนอง คลอง บึงทั่วไป ชอบอยู่บนบกมากกว่าอยู่ในน้ำ ชอบหมกตัวอยู่ตามกอหญ้า

สถานภาพปัจจุบัน :

สิ่งมีชีวิตที่เกือบอยู่ในข่ายใกล้การสูญพันธุ์

วัยเจริญพันธุ์ :

เต่าหับผสมพันธุ์ในน้ำ แต่วางไข่บนบก ปีหนึ่งวางไข่หลายครั้ง ทว่าวางไข่ครั้งละ 2-3 ฟองเท่านั้น

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 11 เมษายน 2560