นกลุมพูขาว/Pied Imperial Pigeon (Ducula bicolor)

สิ่งที่น่าสนใจ :

นกลุมพูขาว อยู่ในวงศ์เดียวกับนกพิราบ ตัวผู้และตัวเมียมีลักษณะคล้ายกัน รูปร่างคล้ายนกพิราบ ขนบริเวณหัวและลำตัวสีขาว ปลายปีกและขนหางมีสีดำ

ถิ่นอาศัย :

มีถิ่นอาศัยในกัมพูชา พม่า มาเลเซีย หมู่เกาะในมหาสมุทรอินเดีย สำหรับในประเทศไทยพบบริเวณเกาะทางด้านชายฝั่งตะวันออก และภาคใต้ฝั่งอันดามัน

อาหาร :

อาหารได้แก่ ผลไม้ เมล็ดพืช

พฤติกรรม :

ชอบอาศัยอยู่ตามป่าชายเลนและเกาะกลาง ทะเล มักหากินอยู่รวมเป็นฝูงประมาณ 15 - 30 ตัว ยกเว้นในช่วงฤดูผสมพันธุ์จะอยู่เป็นคู่ เป็นนกที่บินได้เก่งและบินเร็ว

สถานภาพปัจจุบัน :

สิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์

วัยเจริญพันธุ์ :

นกลุมพูขาวเริ่มผสมพันธุ์ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ วางไข่ ครั้งละ 1-2 ฟอง

ขนาดและน้ำหนัก :

มีขนาดความยาวลำตัวประมาณ 40 เซนติเมตร

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 11 เมษายน 2560