ริงเทลลีเมอร์/Ring-tailed Lemur (Lemur catta)

สิ่งที่น่าสนใจ :

-สัตว์ตระกูลลิง มีหางยาว โดยส่วนหางมีขนสีดำและสีขาวสลับกันเป็นวงแหวน

ถิ่นอาศัย :

ตอนใต้และทางตะวันตกเฉียงใต้ของมาดากัสการ์

อาหาร :

กินพืช ใบไม้ ดอกไม้ ผลไม้ และแมลง

พฤติกรรม :

-เป็นสัตว์สังคม ชอบอยู่เป็นฝูงประมาณ 12 -24 ตัว ลีเมอร์เพศเมียจะช่วยกันดูแลลูกภายในฝูง

สถานภาพปัจจุบัน :

สิ่งมีชีวิตที่ใกล้การสูญพันธุ์

อื่นๆ :

บทบาทในระบบนิเวศน์ -แพร่กระจายเมล็ดพันธุ์พืช

อนุกรมวิธาน

สถานะภาพทางการอนุรักษ์ : ถูกคุกคาม เนื่องจากการทำลายถิ่นอาศัย

อายุเฉลี่ย :

-อายุขัยเฉลี่ย 25-30 ปี

วัยเจริญพันธุ์ :

-โตเต็มวัยอายุ 2.5-3 ปี -ผสมพันธุ์ช่วงเดือนเมษายน ถึงมิถุนายน มีวงรอบปีละครั้ง -ระยะตั้งท้อง 4-4.5 เดือน -ออกลูกครั้งละ 1-2 ตัว

ขนาดและน้ำหนัก :

-น้ำหนักระหว่าง 2.3-3.5 กิโลกรัม

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 11 เมษายน 2560