เต่าใบไม้/Asian Leaf Turtle (Cyclemys dentata)

สิ่งที่น่าสนใจ :

หัวสีน้ำตาลแดงหรือเขียวมะกอก ด้านบนสุดของหัวมีจุดสีดำ ด้านข้างของหน้ามีแถบสีเหลืองหรือสีชมพู กระดองส่วนล่างสีจาง สีดำหรือสีน้ำตาลเข้มทั้งหมด มีเส้นเป็นแนว รัศมีรอยต่อระหว่างแผ่นเกล็ดต้นขาและแผ่นเกล็ดทวารโค้ง กระดองส่วนล่างมีลักษณะเป็นบานพับ กระดองส่วนบนยาวเต็มที่ประมาณ 22 เซนติเมตร

ถิ่นอาศัย :

อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำเป็นหลัก บริเวณลำธารในป่าที่ราบต่ำ และเนินเขา

อาหาร :

กินทั้งพืชและสัตว์ เช่น พืชน้ำ ผลไม้ ปูขนาดเล็ก และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอื่น ๆ ในน้ำ

สถานภาพปัจจุบัน :

สิ่งมีชีวิตที่เกือบอยู่ในข่ายเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์

วัยเจริญพันธุ์ :

วางไข่ครั้งละประมาณ 10-16 ฟอง

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 06 เมษายน 2560