งูเขียวหางไหม้ท้องเหลือง/White-lipped Pit Viper (Trimeresurus albolabris)

สิ่งที่น่าสนใจ :

ขนาดตัวปานกลาง ด้านบนของหัวและบนหลังสีเขียวและด้านท้องสีเหลือง แต่บางตัวมีใต้คางและคอเป็นสีขาวขุ่น ด้านข้างลำตัวอาจมีแถบสีดำจางพาดขวางลำตัวเป็นระยะ ตาสีเหลือง (บางตัวอาจเป็นสีแดง)

ถิ่นอาศัย :

พบบ่อยในพื้นที่ใกล้แหล่งน้ำหรือลำธาร

สถานภาพปัจจุบัน :

สิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์

อนุกรมวิธาน

CLASS : Reptilia

ORDER : Squamata

FAMILY : Viperidae

GENUS : Trimeresurus [Cryptelytrops]

SPECIES : albolabris

ขนาดและน้ำหนัก :

87.4 เซนติเมตร

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 06 เมษายน 2560