ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2562เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่แผนงานจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น click