โครงการจิตอาสาหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา

นายธนชน  เคนสิงห์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่นพร้อมด้วยผู้บริหารพนักงานลูกจ้างสวนสัตว์ขอนแก่น ร่วมโครง
การจิตอาสา หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ จิตอาสาพัฒนาสถานีรถไฟ ในรัชสมัย ร.5 อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ทำความสะอาดเก็บกวาดขยะรอบๆสถานีรถไฟ และปลูกต้นไม้ โดยมีนางชลพรรษ ดีมา นายอำเภอเขาสวนกวาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ในครั้งนี้