ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดขอนแก่น ปีงบฯ 2564

นายธนชน เคนสิงห์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น มอบหมายให้นางทิพาวดี กิตติคุณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น พร้อมด้วย นายไพโรจน์ ภู่รจนา หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจฯ เข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดขอนแก่น ปีงบฯ 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดขอนแก่น