วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประจำปี 2562

วันที่ 27 กันยายน 2562 นายวันชัย สวาสุ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น ได้เข้าร่วมกิจกรรม "วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประจำปี 2562" ณ วัดมงคลศรีสวนกวาง โดยมีทีมสัตวแพทย์ นำโดย นายสัตวแพทย์ ชวิน ไชยสงคราม 
และนายสัตวแพทย์วชิราวิทย์ สมสา ให้บริการฉีดวัคซีนและทำหมันสุนัขและแมว