สวนสัตว์ขอนแก่น เข้ารับมอบรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ประจำปี 2562

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดให้มีพิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 12 (Thailand Tourism Awards)  ในวันที่ 27 กันยายน 2562 ซึ่งตรงกับวันท่องเที่ยวโลก ในครั้งนี้สวนสัตว์ขอนแก่นผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทั่วประเทศ โดยมีนายธนชน เคนสิงห์  ผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น เข้ารับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ประจำปี 2562 ประเภทแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ (Kinnari Gold Award 2019) ณ. มิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์ กรุงเทพมหานคร