กิจกรรมจิตอาสา 904 วปร.

นายธนชน เคนสิงห์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น มอบหมายให้นายวันชัย สวาสุ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่นพร้อมด้วยคณะจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ โดยมีนางชลพรรษ ดีมา นายอำเภอเขาสวนกวาง เป็นประธานในพิธี ณ สถานีตำรวจชุมชน บ้านคำนางปุ่ม อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น