ปรึกษาหารือ และเเลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสวนสัตว์ขอนแก่นกับมูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหารงานทั่วไป

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เจ้าหน้าที่จากมูลนิธิ AFS ประเทศไทย เข้าพบนายธนชน เคนสิงห์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น เพื่อปรึกษาหารือ และเเลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสวนสัตว์ขอนแก่นกับมูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ห้อง VIP) พร้อมกันนี้ยังได้เยี่ยมชมสวนสัตว์ขอนแก่นโดยมีนางธัญญาชล พุทธรังษี หัวหน้าฝ่ายการศึกษา เป็นผู้นำพาเยี่ยมชม