ประชุมหารือแนวทางการดำเนินกิจกรรมรณรงค์ ทำดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก ณ ห้องประชุมสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 10 ขอนแก่น

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. นายวันชัย  สวาสุ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น ได้รับมอบหมายจาก ผู้อำนวยกรสวนสัตว์ขอนแก่น ให้เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินกิจกรรมรณรงค์ ทำดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก  ณ ห้องประชุมสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 10 ขอนแก่น