รับโล่ตราสัญลักษณ์ G-Green หน่วยงานสนับสนุนโครงการส่งเสริม การผลิต การบริการ และการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประเภทสำนักงาน (ระดับทอง)

วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายธนชน เคนสิงห์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น รับโล่ตราสัญลักษณ์ G-Green หน่วยงานสนับสนุนโครงการส่งเสริม การผลิต การบริการ และการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประเภทสำนักงาน (ระดับทอง) โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและวิ่งแวดล้อม ณ โรงแรมเซนทราฯ ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ