ประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาธุรกิจ องค์การสวนสัตว์ ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมเบลล่าบี บางกรวย จังหวัดนนทบุรี

นางทิพาวดี กิตติคุณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น พร้อมหัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาธุรกิจ องค์การสวนสัตว์ ระหว่าง วันที่ 21 -22 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมเบลล่าบี บางกรวย จังหวัดนนทบุรี