นายวันชัย สวาสุ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น พร้อมคณะจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เข้าร่วมพัฒนาคู คลอง พื้นที่ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

นายวันชัย สวาสุ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น พร้อมคณะจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เข้าร่วมพัฒนาคู คลอง พื้นที่ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น