ตรวจประเมินความพร้อมตามมาตรการรองรับการเปิดให้บริการของสวนสัตว์ขอนแก่น

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นางชลพรรษ ดีมา นายอำเภอเขาสวนกวาง นายจักรพบ ป้อมนภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาสวนกวาง นายพิชิต สมบัติมาก ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น และ พ.ต.อ.นริศ เปี้ยกาศ ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเขาสวนกวาง ตรวจประเมินความพร้อมตามมาตรการรองรับการเปิดให้บริการของสวนสัตว์ขอนแก่น โดยนายธนชน เคนสิงห์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่นพร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างสวนสัตว์ขอนแก่น ให้การต้อนรับ