สวนสัตว์ขอนแก่นเข้ารับการตรวจติดตามผลการรักษาระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015

วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 สวนสัตว์ขอนแก่นเข้ารับการตรวจติดตามผลการรักษาระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 โดยมีอาจารย์นภาวรรณ เจริญยิ่ง จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ เป็นผู้ตรวจติดตามในครั้งนี้ และนายธนชน เคนสิงห์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่นเป็นประธานในการเปิดประชุมการติดตามผล ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหารงานทั่วไป สวนสัตว์ขอนแก่น