สวนสัตว์ขอนแก่น เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 นายธนชน เคนสิงห์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น มอบหมายให้นายวันชัย สวาสุ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีนางชลพรรษ ดีมา นายอำเภอเขาสวนกวาง เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมอำเภอเขาสวนกวาง