สวนสัตว์ขอนแก่น เข้าร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563

นายธนชน เคนสิงห์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น เข้าร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563 โดยมีนายสุเทพ มณีโชต รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธี ณ ที่พักสงฆ์ป่าทรายแก้ว บ้านท่อนน้อย หมู่ที่ 1 ต.บ้านค้อ อ.เมือง จ.ขอนแก่น