สวนสัตว์ขอนแก่นเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องใน "วันปิยมหาราช" 2563

นายธนชน เคนสิงห์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น มอบหมายให้นายวันชัย สวาสุ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน "วันปิยมหาราช" 23 ตุลาคม 2563 โดยมีนางชลพรรษ ดีมา นายอำเภอเขาสวนกวาง เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณด้านหน้าที่ว่าการอำเภอเขาสวนกวาง