มอบผ้าห่มโครงการ "21ปี ไทยเบฟ ร่วมใจต้านภัยหนาว"

นายธนชน เคนสิงห์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น เข้าร่วมมอบผ้าห่มโครงการ "21ปี ไทยเบฟ ร่วมใจต้านภัยหนาว" ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเขาสวนกวาง