ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พฤกษามหามงคล แจกกล้าไม้มงคล 10 ชนิด 10 ล้านกล้า

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 นายธนชน เคนสิงห์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น พร้อมด้วยนางทิพาวดี กิตติคุณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่นและนายไพโรจน์ ภู่รจนา หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พฤกษามหามงคล แจกกล้าไม้มงคล 10 ชนิด 10 ล้านกล้า โดยมีนายไพบูลย์ รัตนะเจริญธรรม ผู้อำนวยการณสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) เป็นประธานในพิธี ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น)