ประชุมสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น

นายไพโรจน์ ภู่รจนา หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ ตัวแทนผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่นเข้าร่วมประชุมสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมโรงแรมวีวิท จังหวัดขอนแก่น