ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์

นายธนชน เคนสิงห์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่นเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค ณ ห้องประชุม รอ.พนม พรหมพูล ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น