สวนสัตว์ขอนแก่นเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม "ปั่นรักน้ำพอง"

นายไพโรจน์ ภู่รจนา หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ เป็นตัวแทนสวนสัตว์ขอนแก่น เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม "ปั่นรักน้ำพอง" ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย