ปั่นรักน้ำพอง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายธนชน  เคนสิงห์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น พร้อมด้วยเหล่ามาสคอตร่วมงานปั่นรักน้ำพองภาคีเครือข่ายประชารัฐรักน้ำพอง ร่วมประกาศเจตนารมณ์การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแม่น้ำพอง และฝ่ายพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ได้นำโปรชัวร์พร้อมจดหมายข่าวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแจกให้กับผู้เข้าร่วมงาน ณ วัดอุทุมพร บ้านท่ามะเดื่อ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น