ประชุมคณะกรรมการตรวจติดตามภายใน (Coaching Audit) ครั้งที่3/2561

ประชุมคณะกรรมการตรวจติดตามภายใน (Coaching Audit) ครั้งที่3/2561 โดยมีนายธนชน เคนสิงห์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง สวนสัตว์ขอนแก่น เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานฝ่ายบริหารงานทั่วไป