ประชุมหัวหน้าส่วนระดับจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือนตุลาคม​2561

นายวันชัย สวาสุ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนระดับจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือนตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น