โครงการนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์ขอนแก่น

โรงเรียนไหนสนใจเข้าร่วมโครงการนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์ขอนแก่น ทั้งแบบไป-กลับและแบบค่าย 1 คืน 2 วัน 
ติดต่อฝ่ายการศึกษา 086-4556340 / 043-040143 www.facebook.com/edukhonkaenzoo ในวันเวลาราชการ