สวนสัตว์ขอนแก่นร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)กับกลุ่มบริษัท พงสะหวัน กรุ๊ป สปป.ลาว

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา นายเบญจพล นาคประเสริฐ  ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วย นายเวชย์ นุชเจริญ กรรมการองค์การสวนสัตว์ฯ นายธนชน เคนสิงห์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น และนายวันชัย ตันวัฒนะ ผู้อำนวยการสวนสัตว์อุบลราชธานี ได้รับมอบหมายจากท่านประธานกรรมการองค์การสวนสัตว์ฯ นายสัตวแพทย์ปานเทพ รัตนากร ให้เดินทางไปร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)กับกลุ่มบริษัท พงสะหวัน กรุ๊ป สปป.ลาว ในการมอบสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกกลุ่มลูกค้าที่ถือบัตร DEBIT ,CREDIT,ATM ของธนาคารพงสะหวัน ณ โรงแรมลาวพลาซา นครหลวงเวียงจันทร์ ร่วมกับกลุ่มผู้บริหารในเครือพงสะหวัน กรุ๊ป
    ในพิธีลงนามนี้ ได้รับเกียรติจากนายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ เอกอัคราชทูตแห่งราชอาณาจักรไทย ประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ ท่านศาสตราจารย์ ดร.อ๊อด พงสะหวัน คณะกรรมการศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติ ร่วมเป็นสักขีพยาน ท่ามกลาง กลุ่มบุคคลสำคัญทางด้านธุรกิจ  สื่อมวลชน จาก สปป.ลาว