คณะกรรมการสภาอุสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่3/2561

นายไพโรจน์  ภู่รจนา หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยพนักงานฝ่ายพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น ให้เข้าร่วมประชุม ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการสภาอุสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องทับทิม โรงแรมบุษราคัม จ.ขอนแก่น