คณะอนุกรรมการด้านการบริหารความเสี่ยง ตรวจเยี่ยมสวนสัตว์ขอนแก่น