สวนสัตว์ขอนแก่นรำบวงสรวงศาลหลักเมืองขอนแก่น

สวนสัตว์ขอนแก่นร่วมกับอำเภอเขาสวนกวางและประชาชนประมาณ100,000คน รำบวงสรวงศาลหลักเมืองขอนแก่น