หัวข้อประกาศ

วันที่ : 07/04/2020
อ้างอิงประกาศ :
หัวข้อ : รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้ารับดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ (โปรดยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ใบสัมครอยู่ที่ดาวน์โหลด)
-  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์
-  สังกัด : องค์การสวนสัตว์
-  จำนวน 1 อัตรา
ประสบการณ์ : โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ดาวน์โหลด
รายละเอียด :

ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ ดาวน์โหลดเอกสาร และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อาคาร C ชั้น 3 267/1 ถนนประชาราษฎร์สาย 1 เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 โทรศัพท์ 02 587 0055 โทรศัพท์มือถือ 06 5732 6583

และโปรดอ่านข้อมูลเพิ่มเติมการประกาศรับสมัครงานได้ที่ดาวน์โหลด และโหลดเอกสารเพิ่มเติมตามลิ้งด้านล่าง

1. แบบฟอร์มใบสมัครตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ 
https://drive.google.com/file/d/1xoE3aqAURGAasTWuWiq9I-hinDHFlu1H/view?usp=drivesdk

2. แบบฟอร์มรับรองคุณสมบัติตนเอง
 https://drive.google.com/file/d/1twK_d044yN2cjFyNMe_GMTWHPo0QXvFL/view?usp=drivesdk
3. หนังสือมอบอำนาจ 
https://drive.google.com/file/d/1A1y8oI6ADkz-Ig_pS0qn_iRPFhTB73f5/view?usp=drivesdk
4. หนังสือยินยอมให้ตรวจสอบคุณสมบัติ
 https://drive.google.com/file/d/1uw_uoTZ-r1AehNTSUMU75JvuwHQFD9Vo/view?usp=drivesdk

เอกสาร : ดาวน์โหลด