หัวข้อประกาศ

วันที่ : 30/07/2020
อ้างอิงประกาศ :
หัวข้อ : รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สังกัดสำนักกฎหมาย 2 อัตรา
-  ตำแหน่ง : ลูกจ้างรายเดือน (สำนักกฎหมาย)
-  สังกัด : สำนักกฎหมาย
-  จำนวน 2 อัตรา
ประสบการณ์ : 1. ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทนายความ
2. มีทักษะและความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมต่างๆ
หมายเหตุ : โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ดาวน์โหลด
รายละเอียด :

โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ดาวน์โหลด

เอกสาร : ดาวน์โหลด