ค้นหาประกาศ

ค้นหาใบสมัครวันที่

หัวข้อประกาศ

24/09/2018
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก เข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนฯ ปฏิบัติงานศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต (นักการศึกษาสวนสัตว์) สังกัดสถาบันบริหารจัดการสวนสัตว์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
เข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนฯ
ปฏิบัติงานศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต (นักการศึกษาสวนสัตว์)

สังกัดสถาบันบริหารจัดการสวนสัตว์
จำนวน ๔ ราย ดังรายชื่อต่อไปนี้

หมายเลขประจำตัวสอบ ๑. นางสาวอัญชิสา นาคน้อย

หมายเลขประจำตัวสอบ ๒. นางสาวรัชดา เทียมเมือง

หมายเลขประจำตัวสอบ ๓. นายอมฤต หริคำภา

หมายเลขประจำตัวสอบ ๔. นายวันชาติ ภาคจักษี

กำหนดการสอบ
ในวันพุธ ที่ 26 กันยายน 2561 
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2
อาคารสำนักงานองค์การสวนสัตว์

รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์แนบ

');">ดูรายละเอียด
  ดาวน์โหลด
17/09/2018
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (นักการศึกษาสวนสัตว์) ปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลการจัดการสวนสัตว์ (KM) จำนวน 2 อัตรา สังกัดสถาบันบริหารจัดการสวนสัตว์ (ZMI)
ดูรายละเอียด   ดาวน์โหลด
17/09/2018
ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (นักการศึกษาสวนสัตว์) ปฏิบัติงานศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต (เปิดรับภายใน) จำนวน 4 อัตรา สังกัดสถาบันบริหารจัดการสวนสัตว์ (ZMI)
ดูรายละเอียด   ดาวน์โหลด
10/09/2018
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าทำงาน ตำแหน่ง ลูกจ้างแผนงานนำนักเรียนเข้าศึกษาเรียนรู้ในสวนสัตว์ จำนวน ๑ อัตรา สังกัดสวนสัตว์นครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ดูรายละเอียด   ดาวน์โหลด
10/09/2018
ทดสอบระบบ
-  ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์สวนสัตว์ (3-6)สังกัด : สำนักอนุรักษ์และวิจัยจำนวน 1 อัตรา
1ตำแหน่ง ดูรายละเอียด  
06/09/2018
ประกาศสวนสัตว์นครราชสีมาที่34/2561 เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าทำงาน ตำแหน่ง พนักงานองค์การสวนสัตว์ จำนวน 1 อัตรา (ทดแทนอัตราว่าง) สัตวแพทย์ สังกัดสวนสัตว์นครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2561
ดูรายละเอียด   ดาวน์โหลด
05/09/2018
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกตำแหน่งลูกจ้างรายเดือน ลูกจ้างโครงการต่างๆ ลูกจ้างรายเดือนสำนักอนนุรักษ์และวิจัย สังกัดสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประจำปีงบประมาณ 2562
  ดาวน์โหลด
31/08/2018
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเข้าทำงาน ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนองค์การสวนสัตว์ สังกัดสำนักต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2562
ดูรายละเอียด   ดาวน์โหลด