ค้นหาประกาศ

ค้นหาใบสมัครวันที่

หัวข้อประกาศ

11/01/2019
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเป็นพนักงานองค์การสวนสัตว์ จำนวน 2 อัตรา สังกัดโครงการคชอาณาจักร จ.สุรินทร์
ดูรายละเอียด   ดาวน์โหลด
11/01/2019
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเป็นพนักงานองค์การสวนสัตว์ สังกัดสำนักบริหารกลาง จำนวน 2 อัตรา
ดูรายละเอียด   ดาวน์โหลด
11/01/2019
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเข้าเป็นพนักงานฯ ตำแหน่ง นิติกร 3 (3-6)  จำนวน 1 อัตรา
-  ตำแหน่ง : นิติกรสังกัด : สำนักกฎหมายจำนวน 1 อัตรา
1ตำแหน่ง ดูรายละเอียด   ดาวน์โหลด
08/01/2019
เปิดรับสมัครบุคคลภายนอก เข้าเป็นลูกจ้างองค์การสวนสัตว์ สังกัดสวนสัตว์ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 6 อัตรา
ดูรายละเอียด   ดาวน์โหลด
08/01/2019
ประกาศสวนสัตว์เชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างรายวันโครงการเชิงธุรกิจส่วนจัดแสดงหิมะเทียม สวนสัตว์เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๑ อัตรา
  ดาวน์โหลด
04/01/2019
ประกาศสวนสัตว์นครราชสีมาที่ 01/2562 เรื่อง รับสมัครงานลูกจ้างองค์การสวนสัตว์เข้าเป็นพนักงานองค์การสวนสัตว์ สังกัด สวนสัตว์นครราชสีมา จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเทศสัมพันธ์ 3 (3-6) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์
ดูรายละเอียด   ดาวน์โหลด
04/01/2019
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวรายวัน โครงการโชว์วิถีชีวิตสัตว์ป่า ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 2 อัตรา
ดูรายละเอียด   ดาวน์โหลด
03/01/2019
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเข้าเป็นพนักงานองค์การสวนสัตว์ สังกัดโครงการคชอาณาจักร จ.สุรินทร์ จำนวน 2 อัตรา
-  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่พัสดุ (3-6)สังกัด : คชอาณาจักรจำนวน 1 อัตรา
1ตำแหน่ง ดูรายละเอียด   ดาวน์โหลด