• ประกาศ-ข้อกำหนดและเงื่อนไข ( TOR ) ร้านเฟรชมาร์ท ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น 24/09/2018

 • ประกาศ-ข้อกำหนดและเงื่อนไข ( TOR ) จำหน่ายอาหารตามสั่ง ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น 24/09/2018

 • ประกาศ-ข้อกำหนดและเงื่อนไข ( TOR ) จำหน่ายก๋วยเตี๋ยว ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น 24/09/2018

 • ประกาศ-ข้อกำหนดและเงื่อนไข ( TOR ) จำหน่ายของฝาก ของที่ระลึก อาคารออสเตรเลีย ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น 24/09/2018

 • ประกาศ-ข้อกำหนดและเงื่อนไข ( TOR ) เครื่องเล่นหยอดเหรียญ ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น 24/09/2018

 • ประกาศ-ข้อกำหนดและเงื่อนไข ( TOR ) จำหน่ายผลไม้ น้ำแข็งใส ภายในสวนสัตว์ขอนก่น 24/09/2018

 • ประกาศ-ข้อกำหนดและเงื่อนไข ( TOR ) ของฝากของที่ระลึก สวนน้ำฯ ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น 24/09/2018

 • ประกาศ-ข้อกำหนดและเงื่อนไข ( TOR ) ของฝาก ของที่ระลึก อาคารคาวบอย ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น 24/09/2018

 • ประกาศ-ข้อกำหนดและเงื่อนไข ( TOR ) ของฝาก ของที่ระลึก อาคารคาวบอย ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น 24/09/2018

 • ประกาศ-ข้อกำหนดและเงื่อนไข ( TOR ) บริหารจัดการศูนย์อาหารแห่งใหม่ ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น 24/09/2018

 • ประกาศ-ข้อกำหนดและเงื่อนไข ( TOR ) จำหน่ายอาหารอีสาน 24/09/2018

 • ประกาศสวนสัตว์ขอนแก่น เรื่องข้อกำหนดและเงื่อนไข TOR เครื่องเล่นเพลย์กาว จำนวน 1 ชุด 11/09/2018

 • ประกาศข้อกำหนดและเงื่อนไข ( TOR ) เครนสลิงสำหรับติดตั้งรถบรรทุก ๖ ล้อ ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น 23/07/2018

 • ประกาศร่าง-ข้อกำหนดและเงื่อนไข (TOR) เครนสลิงสำหรับติดตั้งรถบรรทุก ๖ ล้อ ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น 30/05/2018

 • ประกาศร่าง-ข้อกำหนดและเงื่อนไข (TOR) ก่อสร้างส่วนจัดแสดงช้างไทยและทุ่งวัวแดง 21/05/2018