• ประกาศร่าง-ข้อกำหนดและเงื่อนไข (TOR) เครนสลิงสำหรับติดตั้งรถบรรทุก ๖ ล้อ ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น 30/05/2018

 • ประกาศร่าง-ข้อกำหนดและเงื่อนไข (TOR) ก่อสร้างส่วนจัดแสดงช้างไทยและทุ่งวัวแดง 21/05/2018

 • ประกาศข้อกำหนดและเงื่อนไข TOR การจัดหาผู้เข้ามาดำเนินการประกอบกิจการร้านถ่ายรูปลงจาน ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น 16/03/2018

 • ประกาศข้อกำหนดและเงื่อนไข TOR การจัดหาผู้เข้ามาดำเนินการประกอบกิจการร้านจำหน่ายสินค้า บริเวณส่วนจัดแสดงแรด ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น 16/03/2018

 • ประากาศข้อกำหนดและเงื่อนไข TOR การจัดหาผู้เข้ามาดำเนินการประกอบกิจการจัดส่งน้ำแข็ง ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น 16/03/2018

 • ประกาศข้อกำหนดและเงื่อนไข TOR การจัดหาผู้เข้ามาดำเนินการประกอบกิจการร้านจำหน่ายสินค้า บริเวณส่วนจัดแสดงออสเตรเลีย ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น 16/03/2018

 • ประกาศข้อกำหนดและเงื่อนไข TOR การจัดหาผู้เข้ามาดำเนินกิจการจำหน่ายสินค้า บริเวณหน้าอาณาจักรลิงใหญ่ ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น 16/03/2018

 • ประกาศร่างข้อกำหนดและเงื่อนไข TOR - ก่อสร้างส่วนจัดแสดงช้างไทยและทุ่งวัวแดง ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น 16/02/2018

 • ประกาศร่างข้อกำหนดและเงื่อนไข TOR-ก่อสร้างปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น 16/02/2018

 • ประกาศ-ข้อกำหนดและเงื่อนไข (TOR) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๓ ตัน ๖ ล้อ สวนสัตว์ขอนแก่น 09/02/2018

 • ประกาศร่าง-ข้อกำหนดและเงื่อนไข (TOR) ก่อสร้างปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น 08/02/2018

 • ประกาศร่างข้อกำหนดและเงื่อนไข (TOR) ก่อสร้างส่วนจัดแสดงช้างไทยและทุ่งวัวแดง ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น 08/02/2018

 • สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศขอบเขตของงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2561 31/01/2018

 • ประกาศร่าง-ข้อกำหนดและเงื่อนไข(TOR) ก่อสร้างส่วนจัดแสดงช้างไทยและทุ่งวัวแดง 29/01/2018

 • ประกาศร่าง-ข้อกำหนดและเงื่อนไข (TOR) ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค 29/01/2018