• สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศร่างงานก่อสร้างส่วนจัดแสดงช้างไทยและทุ่งวัวแดง 21/08/2017

  • สวนสัตว์ขอนแก่น ประการร่างงานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค 21/08/2017

  • ประกาศสวนสัตว์ขอนแก่น เรื่อง จัดหาผู้เข้ามาดำเนินการประกอบกิจการรถกอล์ฟ 02/08/2017

  • ประกาศสวนสัตว์ขอนแก่น เรื่อง จัดหาผู้เข้ามาดำเนินการประกอบกิจการรถชมวิว 02/08/2017

  • ประกาศสวนสัตว์ขอนแก่น เรื่อง จัดหาผู้เข้ามาดำเนินการร้านอาหารและเครื่องดื่ม บริเวณอาคารลานจอดรถ 11/07/2017

  • ประกาศสวนสัตว์ขอนแก่น เรื่องสอบราคาซื้ออาหารและเครื่องดื่มแผนงานนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์ ประเภทค่ายพักแรม 1 คืน 2 วัน ประจำปีงบประมาณ 2560 07/03/2017

  • ประกาศสวนสัตว์ขอนแก่น เรื่อง เชิญชวนผู้ประกอบการเข้าดำเนินการร้านค้าภายในศูยน์อาหารสวนสัตว์ขอนแก่น จำนวน ๘ ร้านประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 01/11/2016