• สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างส่วนจัดแสดงเพนกวิน ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 แห่ง 29/12/2020

 • สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอ่างเก็บน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 แห่ง 28/12/2020

 • สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อประติมากรรมคิงคอง ในกิจกรรม สวัสดีปีใหม่ สวนสัตว์ขอนแก่น ปี 2564 จำนวน 1 ตัว 17/12/2020

 • สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสัตว์ชราและพิการ ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 แห่ง 16/12/2020

 • สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องมือตรวจวัดอุณหภูมิอัตโนมัติ จำนวน 2 รายการ 09/12/2020

 • สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศผูัชนะการเสนอราคาซื้อดอกไม้พร้อมกระถางและวัสดุอุปกรณ์ สำหรับกิจกรรมสวัสดีปีใหม่ สวนสัตว์ขอนแก่น 2564 จำนวน 2 รายการ 07/12/2020

 • สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถพยาบาลสัตว์ (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตสัตว์จำนวน 1 คัน 27/11/2020

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอาหารและเครื่องดื่ม แผนงานนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์ 2564 สวนสัตว์ขอนแก่น 17/11/2020

 • สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับสัตว์เล็ก จำนวน 1 เครื่อง 17/11/2020

 • สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะผ่าตัดสัตว์ ระบบกลไก จำนวน 1 เครื่อง 17/11/2020

 • สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้ฟักไข่และให้ความอบอุ่นสำหรับลูกสัตว์ จำนวน 1 เครื่อง 11/11/2020

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-อาหารและเครื่องดื่มแผนงานนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์ ประเภทค่ายพักแรม ๑ คืน ๒ วัน ประจำปีงบประมาณ 2564สวนสัตว์ขอนแก่น 05/11/2020

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานปรับปรุงคอกกักและส่วนจัดแสดงจิงโจ้แดงเป็นส่วนจัดแสดงอีแลนด์และวอเตอร์บัค ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น 25/05/2020

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออาหารสัตว์ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 5 ประเภท ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 12/05/2020

 • ประกาศสวนสัตว์ขอนแก่น ผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างออกแบบก่อสร้างส่วนจัดแสดงโคอาลา 24/04/2020