• ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ถังบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ทรงเหลี่ยม ขนาดไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ลิตร ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น 19/09/2018

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างส่วนจัดแสดงคาปิบาร่า ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น 14/09/2018

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานต่อเติมถนนคอนกรีตจากฝ่ายพัฒนาสวนสัตว์ไปโรงคัดแยกขยะ 14/09/2018

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ส่วนจัดแสดงแรดขาว ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น 14/09/2018

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานวางท่อส่งน้ำ PE 110 มม. เพื่อดูแลพืชพรรณภายใน Zoo Zone ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น 14/09/2018

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงคอนกรีตให้อาหารสัตว์ส่วนจัดแสดงทุ่งแสนกวาง ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น 14/09/2018

 • ประกาศสวนสัตว์ขอนแก่น เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องเล่นเพลย์กาว จำนวน 1 ชุด 11/09/2018

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครนสลิงสำหรับติดตั้งรถบรรทุก ๖ ล้อ ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น 09/08/2018

 • ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียห้องน้ำลานกิจกรรมค่ายพักแรม 03/08/2018

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมส่วนจัดแสดงซิมแปนซี 31/07/2018

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำซุ้มประตูทางเข้าส่วนจัดแสดงแมวน้ำ 31/07/2018

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างส่วนจัดแสดงชะนี 31/07/2018

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างต่อเติมห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์อาคารซ่อมบำรุง 31/07/2018

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงกรงนก 31/07/2018

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างต่อเติมหลังคาอาคารบริการนักท่องเที่ยว สวนน้ำสันทนาการ ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น 31/07/2018