• ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขุดเจาะน้ำบาดาล ภายใในสวนสัตว์ขอนแก่น จำนวน 2 บ่อ 12/02/2020

 • สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน ๕ เครื่อง 27/01/2020

 • สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโซล่าเซลล์ จำนวน ๕ ชุด 27/01/2020

 • สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องเขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิ จำวน ๑ เครื่อง 20/01/2020

 • สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องมือสำหรับทันตกรรมสัตว์ จำนวน ๑ เครื่อง 15/01/2020

 • สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดอุปกรณ์ยิงยาสลบ ชนิดปืนสั้น จำนวน ๑ ชุด 15/01/2020

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างงานระบบท่อส่งน้ำดี บริเวณลานจอดหินคลุก ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น 15/01/2020

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมระบบอัดบีบขยะและตัวถัง รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 85-0409 ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น 15/01/2020

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงอาคารร้านค้าคาวบอยเป็นห้องพยาบาลและห้องละหมาด ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น 13/01/2020

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างทำหุ่นฟางยักษ์รูปสัตว์ ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น 27/12/2019

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อพันธุ์ไม้ดอกสำหรับปรับปรุงภูมิทัศน์ลานหินล้าปี ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น จำนวน ๘ รายการ 26/12/2019

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-อาหารและเครื่องดื่มโรงการนำนักเรียน ประเภทค่ายเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น 19/12/2019

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-อาหารและเครื่องดื่มโรงการนำนักเรียน ประเภทการเรียนรู้ ๑ วัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น 19/12/2019

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 22 เครื่อง ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น 25/11/2019

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-การจัดหาผู้เข้ามาาดำเนินการประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าของฝาก ประเภทอาหารทานเล่น ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น 28/10/2019