นกลุมพูขาว/Pied Imperial-pigeon (Ducula bicolor)

สิ่งที่น่าสนใจ :

นกลุมพูขาว อยู่ในวงศ์เดียวกับนกพิราบ ตัวผู้และตัวเมียมีลักษณะคล้ายกัน รูปร่างคล้ายนกพิราบ ขนบริเวณหัวและลำตัวสีขาว ปลายปีกและขนหางมีสีดำ ปากและขอบตาสีน้ำเงินแกมเทา ขาและนิ้วสีน้ำเงินแกมม่วงอ่อน ตัวไม่เต็มวัยบริเวณที่เป็นสีขาวจะมีลายแต้มสีดำ และมีลายจุดสีเนื้อ

ถิ่นอาศัย :

มีถิ่นอาศัยในกัมพูชา พม่า มาเลเซีย หมู่เกาะในมหาสมุทรอินเดีย สำหรับในประเทศไทย พบบริเวณเกาะทางด้านชายฝั่งตะวันออก และภาคใต้ฝั่งอันดามัน เกาะต่างๆ กลางทะเล ป่าชายเลน และป่าชายหาด ไม่ค่อยพบตามผืนแผ่นดินใหญ่

อาหาร :

อาหารได้แก่ ผลไม้ เมล็ดพืช

พฤติกรรม :

มักหากินอยู่รวมเป็นฝูงเล็กๆ ประมาณ 15 - 30 ตัว แต่ในบางแห่งบริเวณที่มีอาหารสมบูรณ์อาจพบรวมกันมากถึง 50-60 ตัว เป็นนกที่มักเกาะตามกิ่งไม้ที่มีใบหนาแน่นทึบแต่ก็สามารถสังเกตเห็นได้ง่าย เพราะสีสันของร่างกายเด่นชัดและแตกต่างจากสีสันของใบไม้ ยกเว้นในช่วงฤดูผสมพันธุ์จะอยู่เป็นคู่ เป็นนกที่บินได้เก่งและบินเร็ว

สถานภาพปัจจุบัน :

สิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์

วัยเจริญพันธุ์ :

นกลุมพูขาวเริ่มผสมพันธุ์ในช่วงฤดูหนาว หรือระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม และพบมากที่สุดในเดือนกุมภาพันธ์ รังมักอยู่สูงจากพื้นดินประมาณ 7-8 เมตร ไข่รูปรียาว สีขาว วางไข่ ครั้งละ 1-2 ฟอง

ขนาดและน้ำหนัก :

มีขนาดความยาวลำตัวประมาณ 40 เซนติเมตร

ข้อมูลอ้างอิง :

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 11 เมษายน 2560