ปั้นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ ร่วมปลูกหญ้าแฝกและเที่ยวชมสวนสัตว์ขอนแก่น