ขบวนพาเหรดหนูยักษ์คาปิบาร่า

ขบวนพาเหรดหนูยักษ์คาปิบาร่า

รอบการแสดง

วันธรรมดา จ-ศ

วันหยุด ส-อ

รอบแรก 10.00 น. 10.00 น.
รอบสอง 14.20 น. 12.30 น.
รอบสาม - 14.20 น.

 

อัตราค่าเข้าชมการแสดง

 

ชมฟรี ณ ส่วนจัดแสดงหนูยักษ์คาปิบาร่า