สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานจ้างปรับปรุงส่วนจัดแสดงทุ่งแสนกวาง ภายในสวนสัตว์ขอนแก่นเอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ราคากลาง click