สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานจ้างก่อสร้างส่วนจัดแสดงช้างไทยและทุ่งวัวแดง ภายในสวนสัตว์ขอนแก่นเอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ราคากลาง click