ประกาศราคากลาง-ก่อสร้างส่วนจัดแสดงโคอาล่าเอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ประกาศราคากลาง-ก่อสร้างส่วนจัดแสดงโคอาล่า ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น click