สวนสัตว์ขอนแก่น ร่างประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงค่ายเรียนรู้ส่วนการศึกษา ภายในสวนสัตว์ขอนแก่นเอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ร่างประกาศสวนสัตว์ขอนแก่น click
ร่างเอกสารประกวดราคา click
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) click
ราคากลาง click