สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอ่างเก็บน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น จำนวน 1 โครงการเอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ประกาศสวนสัตว์ขอนแก่น (ร่าง) click
เอกสารประกวดราคา (ร่าง) click
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) click
ราคากลางและBOQ click