สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสัตว์ชราและพิการ ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น จำนวน 1 โครงการเอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ประกาศสวนสัตว์ขอนแก่น click
เอกสารประกวดราคาเลขที่ 4/2564 click
แบบรูปรายการก่อสร้างอาคารสัตว์ชราและพิการ click
TOR click
BOQ click