สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอ่างเก็บน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น จำนวน 1 โครงการเอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ประกาศสวนสัตว์ขอนแก่น click
เอกสารประกวดราคาเลขที่ 6/2564 click
TOR click
BOQ click